از سر بی کاری

برهنه ات می کنند تا بهتر شکسته شوی ....

خجالت نکش ای گردوی کوچک...

آنچه سیاه می شود روی تو نیست بلکه دست آنهاست....

راستی نان هم گران شددروغگو

راستی 2 : نانوا هم جوش شیرین میزند .... بیچاره فرهاد

/ 10 نظر / 20 بازدید
مریم

روی سیاه، ناخن دراز واه واه واه[ابرو] تنها چیزی که ارزون شده جون آدماست

مهسا

بله ديگه. من از اين ويروس جديدام[خنده]

مریم

در مورد روی سیاه که حرف زدی یاد این شعر افتادم

مریم

اسم توأم تربچه[نیشخند]